Tag "tiêu chuẩn đạo đức"

Đạo đức nghề công tác xã hội trên thế giới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

access_time06/07/2016

Công tác xã hội là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm tạo ra sự thay đổi và phát triển xã hội. Bằng sự

menu
menu