Tag "tăng trợ cấp"

Hàng loạt chính sách quan trọng có hiệu lực từ tháng 8/2017

access_time02/08/2017

Cán bộ, công chức, công nhân… được tăng thêm 7,44% lương hưu, trợ cấp; Ngành điện lực được quyền tăng – giảm giá; Bắt buộc

menu
menu