Tag "diễn đàn"

Lào Cai: Tổ chức diễn đàn phòng, chống mua bán người năm 2017

access_time13/11/2017

Nhằm nâng cao hiểu biết về âm mưu, thủ đoạn mới của tội phạm mua bán người, ngày 02/11, Chi cục Phòng, chống tệ nạn

menu
menu