Tag "chính sách xã hội"

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017

access_time13/11/2017

Quy định mới về chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân

MỘT SỐ VẤN ĐỀ VỀ CHÍNH SÁCH XÃ HỘI GIAI ĐOẠN 2012-2020

access_time27/02/2017

A – TÌNH HÌNH VÀ NGUYÊN NHÂN 1 – Từ nhiều năm qua, Ðảng và Nhà nước ta luôn quan tâm xây dựng và tổ

menu
menu