CTXH với nhóm di dân và dân tộc thiểu số

Tăng cường công tác xã hội đối với người nghèo, nhóm đối tượng yếu thế

access_time01/01/2018

Người nghèo, người yếu thế là các nhóm đối tượng rất cần sự quan tâm chung tay giúp đỡ của toàn xã hội. Thực hiện

menu
menu