CTXH với nhóm Yếu thế

Tăng cường công tác xã hội đối với người nghèo, nhóm đối tượng yếu thế

access_time01/01/2018

Người nghèo, người yếu thế là các nhóm đối tượng rất cần sự quan tâm chung tay giúp đỡ của toàn xã hội. Thực hiện

Công tác hỗ trợ nhóm yếu thế ở Việt Nam

access_time31/10/2016

Nhóm yếu thế /thiệt thòi (Disadvantaged groups): Thuật ngữ “yếu thế/ thiệt thòi” đã được sử dụng theo truyền thống như một tính từ, như

Buôn bán người và vai trò của nhân viên CTXH với nạn nhân buôn bán người

access_time16/07/2016

Công tác xã hội chiếm vị trí ý nghĩa trong giải quyết các vấn đề xã hội, nhằm đảm bảo công bằng và tiến bộ

menu
menu