Slideshow

Tài liệu: Quy trình can thiệp, trợ giúp trẻ bị XHTD và bóc lột lao động

access_time15/03/2017

Quy trình này được biên sọan bởi Luật sư Nguyễn Văn Đức, Giám đốc Công ty Luật TNHH MTV Kinh Luân thuộc Đoàn Luật sư

Một số trường hợp trẻ em trong CTXH cá nhân

access_time18/12/2016

Quyển sách này được hình thành trong khuôn khổ phát triển tư liệu, sách giáo khoa để các giảng viên sử dụng trong giảng dạy

Chân dung nhân viên CTXH lâm sàng trong bệnh viện

access_time12/12/2016

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn đang ngày càng phát triển ở Việt Nam. Đề án Phát triển

Công tác hỗ trợ nhóm yếu thế ở Việt Nam

access_time31/10/2016

Nhóm yếu thế /thiệt thòi (Disadvantaged groups): Thuật ngữ “yếu thế/ thiệt thòi” đã được sử dụng theo truyền thống như một tính từ, như

Tài liệu học tập môn CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI NGƯỜI CAO TUỔI

access_time15/10/2016

Mục tiêu môn học Mục tiêu chung: Môn học cung cấp các kiến thức, kỹ năng cơ bản để hướng dẫn người học thực hành

Việt Nam chính thức có ‘Ngày Công tác xã hội’

access_time18/09/2016

Thủ tướng Chính phủ vừa quyết định chọn ngày 25/3 hằng năm là “Ngày Công tác xã hội Việt Nam”, ghi nhận vai trò to

Thuyết Nhu cầu của Maslow và vận dụng thuyết Nhu cầu trong Tham vấn

access_time15/07/2016

1.1. Tiểu sử tác giả Abraham Maslow sinh ngày 1-4-1908, mất năm 8-5-1970. Ông là một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ. Ông

Đạo đức nghề công tác xã hội trên thế giới và những vấn đề đặt ra cho Việt Nam

access_time06/07/2016

Công tác xã hội là một nghề, một hoạt động chuyên nghiệp nhằm tạo ra sự thay đổi và phát triển xã hội. Bằng sự

menu
menu