Lý thuyết và ứng dụng

Thuyết Nhu cầu của Maslow và vận dụng thuyết Nhu cầu trong Tham vấn

access_time15/07/2016

1.1. Tiểu sử tác giả Abraham Maslow sinh ngày 1-4-1908, mất năm 8-5-1970. Ông là một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ. Ông

Thuyết hệ thống môi sinh – Ecological system theory

access_time06/07/2016

Thuyết Hệ thống môi sinh dựa trên kiến thức của thuyết Hệ thống/systems theory và khoa học về Môi sinh/Ecology 1. Thuyết Hệ thống Hệ

Tâm động học – Psychodynamic

access_time06/07/2016

1. Khái niệm – Duy trì được tiến trình nhận thức, xúc cảm, và tinh thần ý chí mà thúc đẩy được hành vi của

menu
menu