Lịch sử phát triển nghề

6 nguyên tắc, 7 yêu cầu và 13 tuân thủ đối với tiêu chuẩn đạo đức nghề công tác xã hội

access_time19/02/2017

Người làm công tác xã hội phải cần, kiệm, liêm, chính, không được lạm dụng các mối quan hệ với đối tượng để vụ lợi

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

access_time12/12/2016

Công tác xã hội trong bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và các nhân viên y tế

Lịch sử phát triển Công tác xã hội

access_time06/07/2016

Thật khó để xác định chính xác ngày ra đời ngành công tác xã hội. Mặc dù NASW tuyên bố năm 1998 là kỷ niệm

Công tác xã hội như một dạng cứu trợ mới

access_time06/07/2016

Công tác xã hội đã được xếp vào số các dạng hoạt động xã hội nhằm giúp cho con người, hỗ trợ họ trong khó

menu
menu