Công tác xã hội nhóm

CTXH Nhóm: Những khái niệm cơ bản

access_time06/07/2016

1. Khái niệm : CTXH nhóm là phương pháp CTXH nhằm giúp tăng cường, củng cố chức năng xã hội của cá nhân thông qua

menu
menu