Các khái niệm cơ bản

Hiểu về quan niệm Công tác xã hội

access_time12/11/2016

Công tác xã hội là một lĩnh vực chuyên môn mới ở Việt Nam, mặc dù đây là ngành học có quá trình phát triển

Xâm hại tình dục trẻ em: Những điều bố mẹ đang lầm tưởng…

access_time30/07/2016

Cha mẹ nhầm lẫn về khái niệm xâm hại tình dục; vấn đề xâm hại tình dục trẻ em đang bị coi nhẹ, lỗ hổng

CTXH Nhóm: Những khái niệm cơ bản

access_time06/07/2016

1. Khái niệm : CTXH nhóm là phương pháp CTXH nhằm giúp tăng cường, củng cố chức năng xã hội của cá nhân thông qua

Công tác xã hội với cá nhân là gì?

access_time06/07/2016

Công tác xã hội cá nhân là hoạt động dịch vụ xã hội trực tiếp hướng đến các thân chủ do các nhân viên cộng

Công tác xã hội là gì?

access_time06/07/2016

Công tác xã hội (CTXH) được xem như là một nghề mang tính chuyên nghiệp ở nhiều quốc gia từ gần thế kỷ nay. CTXH

menu
menu