Tag "thuyết nhu cầu"

Thuyết Nhu cầu của Maslow và vận dụng thuyết Nhu cầu trong Tham vấn

access_time15/07/2016

1.1. Tiểu sử tác giả Abraham Maslow sinh ngày 1-4-1908, mất năm 8-5-1970. Ông là một nhà tâm lý học nổi tiếng người Mỹ. Ông

menu
menu