Tag "thân chủ"

QUAN NIỆM VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA NHÂN VIÊN XÃ HỘI VÀ THÂN CHỦ

access_time12/08/2016

Có rất nhiều quan niệm khác nhau về mối quan hệ này tồn tại trong các mô hình thực hành CTXH. Mối quan hệ được

menu
menu