Tag "phát triển"

Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016-2020

access_time08/05/2017

Ngày 25/4/2017, Thủ tướng Chính phủ ban hành Quyết định số 565/QĐ- TTg về Phê duyệt Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ

Công bố Quyết định đào tạo Tiến sĩ CTXH tại Đại học KHXH&NV

access_time11/07/2016

Ngày 19/2, tại Hà Nội, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn (Đại học Quốc gia Hà Nội) đã tổ chức Lễ

menu
menu