Tag "Phát triển nghề CTXH"

Phát triển nghề Công tác xã hội: Cần hướng tới sự chuyên nghiệp

access_time14/08/2017

Phát triển nghề công tác xã hội (CTXH) trong cộng đồng là một trong những giải pháp hiệu quả để giải quyết các vấn đề

menu
menu