Tag "Luật BHXH"

Từ 1/1/2018: 14 khoản thu nhập không phải đóng bảo hiểm xã hội

access_time06/09/2017

Theo Luật Bảo hiểm xã hội, từ ngày 1/1/2018, tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội gồm mức lương, phụ cấp lương và các

menu
menu