Tag "cơ sở trợ giúp xã hội"

Chính sách mới có hiệu lực từ tháng 11/2017

access_time13/11/2017

Quy định mới về chính sách đối với thanh niên xung phong cơ sở ở miền Nam; tăng trợ cấp hàng tháng đối với quân

menu
menu