Tag "BV Nhi Trung Ương"

Hàng trăm tỷ đồng đã đến với các bệnh nhi khó khăn

access_time24/04/2017

Từ khi thành lập (2008) đến nay, Phòng Công tác Xã hội, Bệnh viện Nhi Trung ương đã huy động số tiền hàng trăm tỷ

menu
menu