CTXH với trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai

Tăng cường công tác xã hội đối với người nghèo, nhóm đối tượng yếu thế

access_time01/01/2018

Người nghèo, người yếu thế là các nhóm đối tượng rất cần sự quan tâm chung tay giúp đỡ của toàn xã hội. Thực hiện

Giáo trình Công tác xã hội với trẻ em bị ảnh hưởng thiên tai và tai nạn thương tích

access_time14/05/2017

  CHƯƠNG TRÌNH MÔ ĐUN ĐÀO TẠO CÔNG TÁC XÃ HỘI VỚI TRẺ EM BỊ ẢNH HƯỞNG THIÊN TAI VÀ TAI NẠN THƯƠNG TÍCH …………….

menu
menu