Bài báo

Chân dung nhân viên CTXH lâm sàng trong bệnh viện

access_time12/12/2016

Công tác xã hội là một ngành khoa học, một nghề chuyên môn đang ngày càng phát triển ở Việt Nam. Đề án Phát triển

LỊCH SỬ PHÁT TRIỂN CÔNG TÁC XÃ HỘI TRONG BỆNH VIỆN TRÊN THẾ GIỚI VÀ Ở VIỆT NAM

access_time12/12/2016

Công tác xã hội trong bệnh viện là các hoạt động hỗ trợ người bệnh, người nhà người bệnh và các nhân viên y tế

Hiểu về quan niệm Công tác xã hội

access_time12/11/2016

Công tác xã hội là một lĩnh vực chuyên môn mới ở Việt Nam, mặc dù đây là ngành học có quá trình phát triển

Vai trò của Công tác xã hội trong Sức khỏe Tâm thần và Những gợi ý cho Việt Nam

access_time01/11/2016

Bài viết tóm tắt này sẽ miêu tả những vai trò của các nhân viên công tác xã hội trong cung cấp các dịch vụ

Luận văn thạc sỹ ngành Công tác xã hội: Mô hình từ các trường đại học tại Mỹ

access_time31/10/2016

Mùa thu năm 2011 đánh dấu một mốc quan trọng trong lịch sử ngành công tác xã hội (CTXH) và trong lĩnh vực đào tạo

menu
menu